ReiluRent.com tarjoaa laadukkaita koneita vuokrattavaksi helposti ja joustavasti.

Reilurent:ssa on vuokrattavissa myös hyvin varusteltu ja huollettu matkapyörä BMW R1200RT.

Moottoripyörän vuokrausehdot

 

Seuraavissa ehdoissa Vuokraaja on MH-Autopalvelu ja Vuokralleottaja on asiakas.

 

 • Pyörällä saa ajaa vain henkilö, jolle se on vuokrattu.

 • Kuljettajalla tulee olla riittävän hyvä ajotaito moottoripyörän ajamiseen ja aikaisempaa kokemusta moottoripyöräilystä. Emme vuokraa pyöriä ajoharjoitteluun.

 • Pyörä luovutetaan täyteen tankattuna, joten myös palautettaessa pyörä tankin tulee olla täynnä. Vajaasta tankista veloitamme 40 euroa.

 • Pyörän vuokralleottajalla tulee olla sen ajamiseen vaadittava ajokortti.

 • Pyörää saa käyttää vain normaaliin liikenne-/matkailuajoon. Osallistuminen kilpailuihin/ muuhun normaalista tieliikenneajosta poikkeavaan toimintaan on ehdottomasti kielletty.

 • Jos matka keskeytyy tekniseen vikaan tai muuhun (esim. varkaustapaus,moottorivaurio), on vuokralleottajan otettava välittömästi yhteys vuokraajaan.

 • Pyörässä on vakuutus, jonka omavastuu on 1500 euroa kutakin vahinkoa kohden. Vuokralleottajan on vahingon sattuessa maksettava välittömästi vuokraajalle omavastuu kokonaisuudessaan.

 • Liikennevahinkotapauksissa joissa vastapuoli on syyllinen, ei kuitenkaan omavastuuta peritä. Vuokralleottaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Vuokralleottajan on välittömästi täytettävä vahinkoilmoitus vahingon sattuessa. Jos vuokralleottaja laiminlyö vahinkoilmoituksen täyttämisen hän vastaa vuokraajalle siitä syntyneistä kuluista.

 • Liikennevahingon sattuessa ja syyllisyyden ollessa epävarma on pyydettävä poliisi paikalle. Henkilövahingon sattuessa on aina pyydettävä poliisi paikalle.

 • Ennen pyörän luovutusta tarkastetaan yhdessä vuokralleottajan kanssa pyörän kunto + renkaiden urasyvyys. Jos vuokrauksen päättyessä pyörästä löytyy rikkoutuneita osia tai normaalista poikkeavaa kulumista on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan ne.

 • Ajettu matka mitataan pyörän omalla mittarilla. Jos mittari hajoaa, on vuokralleottaja velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi vuokraajalle.

 • Pyörässä käytetään polttoaineena 98 E bensiiniä.

 • Vuokrahinta maksetaan vuokraushetkellä.

 • Pysäköitäessä on aina laitettava pyörä rattilukkoon ja virta-avainta säilytettävä huolellisesti.

 • Vuokralleottaja on vuokra-aikana vastuussa pyörään kohdistuneista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

 • Sovitun kilometrimäärän ylittymisestä veloitetaan 0,20 € / kilometri.

 • Korjauksiin tulee aina olla vuokraajan lupa.

 • Vuokralleottaja on vastuussa myös toisen henkilön tekemistä vahingoista pyörälle ja ajovarusteille.

 • Vaikka vuokralleottaja palauttaa pyörän ennen vuokra-ajan loppumista, hän ei ole oikeutettu saamaan vuokrahintaa käyttämättömästä ajasta takaisin.

 • Jos pyörää ei palauteta sovittuna ajankohtana, eikä asiasta ole sovittu vuokraajan kanssa, on kysymyksessä luvaton käyttöönotto, joka ilmoitetaan poliisille. Kyseisissä tapauksissa vuokraaja on oikeutettu perimään vuokran korotettuna 50 % ylimenneeltä ajalta.

 • Vuokralleottaja on myös velvollinen korvaamaan ajovarusteille sattuneet vahingot.

 • Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokraajalle täysimääräisesti ajoneuvolle ja

 • varusteille aiheutetut vahingot jos vakuutusyhtiö päihtymisen tai muun syyn takia evää korvauksen.

 • Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä ja varusteista yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

 • Vuokralleottaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan pyörälle ja varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot, kuten myös korvaamaan vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

 • Vuokralleottaja on velvollinen vuokrausaikana huolehtimaan pyörän normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn + jäähdytysnesteen määrästä, renkaiden ilmanpaineesta, yms.

 • Pyörää saa vuokrausaikana pestä kevyesti vain juoksevalla vedellä ja miedolla saippualla. Pyörää ei saa hangata millään pesun tai kuivauksen yhteydessä. Kypärän visiiriä saa puhdistaa vain vedellä ja kuivata pehmeällä liinalla/paperilla.

 • Vuokraaja ei ole korvausvelvollinen vuokralleottajalle, jos pyörän vuokraus peruuntuu / keskeytyy esim. kolarin tai muun syyn vuoksi.

 • Mikäli moottoripyörä hajoaa vuokra-aikana teknisesti (esim. moottorivaurio ) tai muu vastaava vika, johon vuokraaja ei voi vaikuttaa, ei vuokraajalla ole velvollisuutta korvauksiin.

 • Vuokraaja on vapaa kaikesta vastuusta, mikäli vuokraajalla ei siitä riippumattomista syistä johtuen voi pitää käytössä tai luovuttaa moottoripyörää vuokralleottajan käyttöön sovittuina aikoina. Mainittuja syitä ovat Force Majeure tyyppiset tilanteet tai muu niihin verrattava vuokraajan velvollisuuksia olennaisesti estävä työtaistelutoimenpide sekä epänormaali ennakolta aavistamaton vuokralle antajan estettäväksi kohtuullisilla kustannuksilla mahdoton tapahtuma. Vuokraaja ei myöskään vastaa vuokraukseen tavalla tai toisella liittyen vuokralleottajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

 • Pyörää ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman erillistä sopimusta.

 • Vuokraaja huolehtii että pyörä on huollettu ja tieliikennekelpoinen

 • Sopimusta koskevat riidatVuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokralle antajaa lähinnä oleva tuomioistuin tai vuokralle antajan niin halutessa, lähin raastuvanoikeus.

Soita

Kurottajat: 040 737 4085

Trukit, Minibussit, BMW MP: 050 463 1970

Sähköposti